Rabu, 29 Juni 2016

KH. Abdur Rouf Maimoen

Tidak ada komentar:
KH. Abdur Rouf Maimoen

Beliau sering disapa dengan panggilan Gus Ro’uf. Beliau adalah putra ketiga pengasuh PP Al Anwar KH Maimoen Zubair dari istri kedua Nyai Hj Masthi’ah binti KH Idris. Beliau lahir di Sarang, Rembang pada 3 Desember 1974.
Setelah menyelesaikan studi di Madrasah Ghozaliyyah Syafi'iyyah beliau menimba ilmu di Pethuk, Kediri, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan pendidikannya di ma'had Sayyid Muhamad Alawi Al Malikiy, tepatnya pada tahun 1996 M.
Dengan kegigihan dan keuletan beliau dalam belajar ilmu agama, beliau menjadi salah satu santri kepercayaan Sayyid Abbas Alawi Al Malikiy hingga akhirnya pada penghujung tahun 2006 M beliau memutuskan kembali ke tanah kelahiran. Hanya dalam hitungan hari sejak kepulangannya, beliau kembali ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Bertepatan dengan hari itu pula beliau dinikahkan dengan putri KH. Imam Mahrus asal Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Sepulang dari Makkah Al Mukarromah beliau ikut mengajar di kelas Muhadhoroh dan memegang fann Qowa’idul Fiqh
                                                                                        

Tidak ada komentar:

Posting Komentar